Strumpmetoden

Relining avlopp med strumpmetoden

Vi utför relining med strumpmetoden, vi renoverar gamla avloppsrör till att på insidan bli som nya och vår servicebil är utrustad med en kamera vilket gör att vi kan utföra kamerainspektioner av avloppssystemet och lämna ifrån oss en komplett dokumentation beträffande status av era avloppsledningar med ett åtgärdsförslag.

Slutresultatet av strumpan blir ett skarvfritt rör, vilket innebär att man måste fräsa hål i alla grenröranslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsanslutningar. På så vis så bygger vi ett nytt självbärande relining inuti de gamla rören.

Vill du har mer information?