Relining i Stockholm

Vi utför relining/ rörinfodring med strumpmetoden, vi renoverar gamla rör till att på insidan bli som nya.

Relining med strumpmetoden

En stor fördel med relining med strumpmetoden är att fastighetsägaren kan begränsa byggnadsarbeten i samband med renovering av avloppsystemet. Innebär att man skjuter in en ”strumpa” indränkt i epoxi i rörsystemet låter den sedan härda under tryck.

Resultatet blir ett gastätt rör vilket innebär att man sedan fräser hål för röranslutningar i vilka man sedan placerar speciella grenrörsanslutningar.

Så istället för att bila upp en bottenplatta i en fastighet för att byta avloppsledningar så kan relining vara ett mycket bra alternativ med tanke på buller och damm som alltid uppstår i samband med bilningsarbeten.

Teknik

Relining

Vår servicebil är utrustad med en kamera vilket gör att vi kan utföra en kamerainspektion av avloppssystemet och lämna ifrån oss en komplett dokumentation beträffande status av era ledningar med ett åtgärdsförslag.

Renovering

Avancerad relining

Vår servicebil är utrustad med en fräsrobot med inbyggd kamera vilket gör att vi kan åta oss avancerade uppdrag som att slipa bort betong och flytspackel som härdat i spillvattenledningarna. Eller exempelvis som vid en renovering så borrades ett armeringsjärn in i en spillvattenledning och orsakade stora problem, vi kunde med vår fräsrobot fräsa bort armeringsjärnet och reparera ledningen genom att infodra den delen av röret som vart skadat.

Metod

Strumpmetoden

Vi utför relining/ rörinfodring med strumpmetoden, vi renoverar gamla rör till att på insidan bli som nya.Strumptekniken är en relining metod som innebär att man skjuter in en “strumpa” indränkt i epoxi eller annat plastmaterial i rörsystemet och sedan låter strumpan härdas under tryck.Slutresultatet av strumpan blir ett skarvfritt rör, vilket innebär att man måste fräsa hål i alla grenröranslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsanslutningar. På så vis så bygger vi ett nytt självbärande rörsystem inuti de gamla rören.

Vill du har mer information?

Teknik

Hur fungerar relining?

Rörinfodring eller relining dök upp för drygt 25 år sedan som alternativ metod till traditionell renovering med stambyte. De senaste åren har marknaden för relining vuxit stort, dels beroende på att det finns ett enormt renoveringsbehov i alla de hus som uppfördes under miljonprogrammet, men också för att metoder och material utvecklats och förbättrats mycket.

Det som tidigare betraktades med skepsis och mest ett sätt att skjuta problemen framför sig är idag en vedertagen metod som av många anses ge en fullgod lösning. Bland bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ökar nu intresset för relining som ett alternativ eller som komplement till stambyte. Eftersom relining spar mycket pengar och besvär för de boende kan det ofta vara ett lockande alternativ.

Det ska dock understrykas att relining och stambyte inte är samma sak. Stambyte innebär att nya rör installeras, medan relining innebär att befintliga rör lagas och förses med ett nytt innerskikt av plast. Relining kan vara ett bra alternativ under vissa förutsätt-ningar. Relining är ett sammansatt ord för dom olika metoderna (spray eller foder) som denna renoveringsmetod har.

Metoden vi använder oss av är Rörinfodring, detta betyder att metodiken som används är att med hjälp av flexibla foderrör som mättas med en tvåkomponents epoxiharts bygga upp ett nytt självbärande rör inuti det gamla. Härdning av fodret sker genom kall-, ånghärdning. Genom denna metodik byggs ett nytt, tätt rörsystem upp i det gamla befintliga röret. Det nya systemet har en teknisk livslängd på 50 år. Efter att fodret har härdat så öppnas eventuella anslutningar upp med en robot som förs in i avloppet. I dessa anslutningar så monteras sedan en form sytt grenförstärkning.

Exempel på hur ett utförande går till

1.

Rensning/spolning av berörda ledningar. 

2.

Installation av foder.  

3.

Återöppning av existerande grenrör/stick. 

4.

Montering av grenrörsförstärkningar.  

5.

Installation av motrörsfoder/partliners från ex. golvbrunn och wc ut mot grenrörsförstärkning.

IMS Cutter

Fräsroboten IMS Cutter klarar dimensioner mellan DN 110-225mm.

Denna används primärt för att öppna upp anslutningar när man rörinfodrat avloppsledningen.

Det finns även ett stort utbud av tillbehör till denna maskin för att även kunna fräsa bort betong, spackel eller inträngande föremål i ledningen.

Roboten kan föras in ca 30m i ledning.