WE CAN RELINE

We perform relining / pipe lining with the sock method, we renovate old pipes to look
like new on the inside

RELINING STOCKHOLM

Welcome To Ratsab

STAMBYTE ELLER RELINING??

Ditt avlopp håller inte för evigt och förr eller senare måste du göra något åt det. Att helt byta ut avloppssystemet är ett stort, smutsigt och kostsamt ingrepp. Vid ett traditionellt stambyte måste du samtidigt investera i nytt badrum, kök och tvättstuga.

Att renovera rör med relining istället har många fördelar, en av dem är att du slipper renovera övriga delar av huset. Kanske räcker det att renovera delar av avloppet?

STAMBYTE ELLER RELINING?

Relining med Strumpmetoden

En stor fördel med relining med strumpmetoden är att fastighetsägaren kan begränsa byggnadsarbeten i samband med renovering av avloppsystemet. Innebär att man skjuter in en ”strumpa” indränkt i epoxi i rörsystemet & låter den sedan härda under tryck. Resultatet blir ett gastätt rör vilket innebär att man sedan fräser hål för röranslutningar i vilka man sedan placerar speciella grenrörsanslutningar. Så istället för att bila upp en bottenplatta i en fastighet för att byta avloppsledningar så kan relining vara ett mycket bra alternativ med tanke på buller och damm som alltid uppstår i samband med bilningsarbeten.

VI RELINAR AVLOPP

I SKÅNE, BLEKINGE OCH GÖTEBORG

Vi tätar avloppssystem med relining. Genom att installera nya rör inuti dina gamla rör behöver vi inte bryta upp tätskikt, golv eller väggar. Relining sker snabbt och är relativt störningsfritt.

RELINING AV AVLOPP

FÖRDELAR MED RELINING

Relining är en snabb och kostnadseffektiv renoveringsmetod för avloppsrör. Eftersom man slipper bila upp golv och väggar stannar kostnaden på ungefär en tiondel av ett traditionellt stambyte. Alla kan bo kvar under den korta installationstiden.Relining är en snabb och kostnadseffektiv renoveringsmetod för avloppsrör. Eftersom man slipper bila upp golv och väggar stannar kostnaden på ungefär en tiondel av ett traditionellt stambyte. Alla kan bo kvar under den korta installationstiden.

RELININGMETODER

VÅRA RELININGMETODER

Repipe Sverige AB erbjuder en nästan störningsfri renovering där nya högkvalitativa avloppsrör skapas inuti de gamla. Vi kan laga allt från små skador till hela avloppssystem och du kan bo kvar hemma under arbetet, som normalt bara tar ett par dagar.

FILMINSPEKTION

FILMINSPEKTION AV AVLOPPET

Det är lätt att se sprickor i fasaden, läckande tak och flagnande fönster. Men hur ser det dolda avloppet ut egentligen, står allt rätt till? Filminspektionen synliggör behov av akut eller framtida avloppsrenovering. Den är inte bara ett självklart val för den egna fastigheten utan även inför ett kommande husköp.

Relining – Teknik
RELINING / RÖRINFODRING
Vår servicebil är utrustad med en kamera vilket gör att vi kan utföra en kamerainspektion av avloppssystemet och lämna ifrån oss en komplett dokumentation beträffande status av era ledningar med ett åtgärdsförslag.
Renovering
AVANCERAD RELINING
Vår servicebil är utrustad med en fräsrobot med inbyggd kamera vilket gör att vi kan åta oss avancerade uppdrag som att slipa bort betong och flytspackel som härdat i spillvattenledningarna. Eller exempelvis som vid en renovering så borrades ett armeringsjärn in i en spillvattenledning och orsakade stora problem, vi kunde med vår fräsrobot fräsa bort armeringsjärnet och reparera ledningen genom att infodra den delen av röret som vart skadat.
Metod
STRUMPMETODEN
Vi utför relining/ rörinfodring med strumpmetoden, vi renoverar gamla rör till att på insidan bli som nya.
Strumptekniken är en relining metod som innebär att man skjuter in en “strumpa” indränkt i epoxi eller annat plastmaterial i rörsystemet och sedan låter strumpan härdas under tryck.
Slutresultatet av strumpan blir ett skarvfritt rör, vilket innebär att man måste fräsa hål i alla grenröranslutningar, i vilka man sedan kan placera speciella grenrörsanslutningar. På så vis så bygger vi ett nytt självbärande rörsystem inuti de gamla rören.

Vill du har mer information