Relining Tyresö

Relining avlopp Tyresö

Vi finns i Tyresö - Relining innebär att vi bygger ett nytt rör på insidan av det gamla. Du slipper krångel med långvariga och kostsamma grävarbeten, rivning eller onödigt avfall. Relining innebär minsta möjliga störning för din del. Du kommer kanske inte ens märka att vi har varit där.


Relining i Tyresö med Strumpmetoden

Strumpmetoden innebär att vi drar in en härdplastimpregnerad polyesterstrumpa i avloppet. Strumpan formas efter det befintliga röret genom att vi trycksätter inifrån med luft eller vatten. Därefter härdar den. Resultatet blir ett nytt, skarvlöst rör inuti det gamla. Det nya röret är i de flesta fall helt självbärande, och har en slät och glatt yta invändigt, vilket i sin tur minskar friktionen och därmed även risken för stopp.

VAD ÄR RELINING?

Ett traditionellt rörbyte innebär ofta många störningsmoment för dig som boende, t.ex avstängt vatten, schaktarbeten och känslan av att leva i en byggarbetsplats. Det finns också situationer då byte av rör inte är möjligt eller kan bli onödigt dyrt. Relining i Tyresö är ett av våra främsta områden och vi finns tillgängliga 365 dagar om året – dygnet runt!

Relining är ett utmärkt alternativ till att byta hela eller delar av befintligt avloppssystem. Metoden innebär att vi drar en härdplast impregnerad polyesterstrumpa i ledningen eller röret. Man kan enkelt beskriva det som att vi gjuter ett nytt rör inuti det gamla. Vilket givetvis går snabbare än att gräva, riva eller att göra andra dyra ingrepp för att komma åt rören.

Fördelar med Relining Tyresö